Vad är vårt erbjudande?

  • Mjukvaruutveckling av front-end och back-end på uppdrag av dig.

  • Egenutvecklade applikationer.

  • Förvaltning av egenutvecklade eller uppdragsutvecklade applikationer.

  • Thirdline-support.

  • Konsultation och lösningsbeskrivningar.

  • Projektledning - test - dokumentation.Thinking Retail and Technology